Προστασία από υπέρταση σε πίνακα

Προστασία από υπέρταση σε πίνακα για τις διακυμάνσεις της τάσης

Προστασία από υπέρταση σε πίνακα, κόστος και τι χρειάζεται να γνωρίζετε

Η προστασία από υπέρταση σε πίνακα είναι άκρως απαραίτητη. Ποιος ό λόγος; Όλα τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ αλλά και παγκοσμίως εμφανίζουν διαταραχές της τάσης τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και κατά την διάρκεια έκτακτων συμβάντων. Αυτές οι διακυμάνσεις τάσης μπορούν να κάψουν όλες τις συσκευές στο σπίτι ή το κατάστημα σας που έχουν πλακέτες. Σε αυτό το άρθρο εξηγώ αναλυτικά πως μπορείτε να εγκαταστήσετε προστασία από υπέρταση στον πίνακα με σκοπό να προστατευτείτε.

Πως δημιουργούνται οι “αυξομειώσεις” της τάσης ? 

Σύμφωνα με την ΔΕΗ, οι  διακυμάνσεις οφείλονται:

 • την πτώση κεραυνού
 • στην επίδραση ακραίου καιρικού φαινομένου σε ένα ίδιο δίκτυο
 • σε πουλιά ή ζώα που προκαλούν βραχυκυκλώματα στα δίχτυα
 • στην πτώση στύλου εναέριου δικτύου της ΔΕΗ λόγω πρόσκρουσης οχήματος πάνω του
 • στην κοπή υπόγειο καλώδιο της ΔΕΗ από μηχάνημα εκσκαφών
 • στην κοπή αγωγού εναέριου δικτύου της ΔΕΗ λόγω πτώσης δέντρου πάνω του
 • σε τυχαία αποκοπή του δεύτερου αγωγού σε υπόγειο καλώδιο της ΔΕΗ στο οποίο δεν είναι δυνατή η επιθεώρηση
 • στην επαναφορά του ρεύματος κατά την ηλεκτροδότηση του δικτύου μετά από διακοπή
 • σε μεγάλες και συχνές μεταβολές των ηλεκτρικών καταναλώσεων της εσωτερικής κεντρικής εγκατάστασης σας ή άλλων γειτονικών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • στη λειτουργία μονάδων διεσπαρμένες παραγωγής (φωτοβολταϊκά, αιολικά)

Γιατί χρειάζεται η προστασία από υπέρταση σε πίνακα ?

Οι ηλεκτρικές συσκευές που έχουμε στο σπίτι ή στο κατάστημα μας έχουν ανοχή σε μικρές διακυμάνσεις. Κάποιες φορές η τάση βυθίζεται σε τιμές κάτω από τα 210V ή ακόμα στα 260V και πάνω. Το φυσιολογικό είναι 230V. Σε αυτές τις “απότομες” διακυμάνσεις, ο επιτηρητής τάσης έρχεται να μας λύσει το πρόβλημα.

Ποιες συσκευές χρειάζονται προστασία από αυξομειώσεις της τάσης ?

 • Το κλιματιστικό
 • Το πλυντήριο
 • Ο υπολογιστής
 • Ο φούρνος (με ηλεκτρονικό χειριστήριο)
 • Το ψυγείο
 • Το ρούτερ
 • Το στερεοφωνικό
 • Μετασχηματιστές συσκευών. Πχ. ταινίες LED
 • Συσκευές γενικά που περιέχουν ηλεκτρονικά

Ενημέρωση της ΔΕΗ για τις διακυμάνσεις της τάσης και τι να κάνουμε για αυτό

Σε έντυπο της στο διαδίκτυο, η ΔΕΗ μας ενημερώνει ότι μπορούμε να εγκαταστήσουμε ηλεκτρικές συσκευές για την προστασία από τις υπερτάσεις. Συγκεκριμένα:

“Σας ενημερώνουμε ότι για τη διασφάλιση σας πρέπει να προμηθεύεστε και να εγκαθίσταται ειδικές διατάξεις προστασίας στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση (π.χ. επιτηρητές τάσης, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας ισχύος (ups),  αν ο ευαίσθητης εξοπλισμό σας δεν διαθέτει επαρκή ενσωματωμένη προστασία έναντι διαταραχών της τάσης. Η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις προβλέπεται στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις” και στην υπουργική απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/5.3.04) που καθιέρωσε το πρότυπο αυτό.

Έντυπο της ΔΕΗ για την προστασία από υπερτάσεις

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε UPS, σταθεροποιητή τάσης, επιτηρητή τάσης και αντι-κεραυνικό ?

Με λίγα λόγια χωρίς πολύπλοκες επιστημονικές διατυπώσεις:

 • Το UPS είναι μια συσκευή που έχει μπαταρία. Είναι φορητή συσκευή. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, έστω και στιγμιαίας λόγω διακύμανσης της τάσης, το UPS διατηρεί μια συσκευή με τάση από τις μπαταρίες του. Αυτό εξυπηρετεί κυρίως για συσκευές όπως υπολογιστές, ταμειακές, ιατρικά μηχανήματα μέχρι να κλείσουμε την συσκευή για να μην χάσουμε δεδομένα. Οι συσκευές UPS δεν έχουν απαραίτητα προστασία από υπερτάσεις.
 • Ο σταθεροποιητής τάσης είναι μια συσκευή που συνδέεται (σαν το UPS) ανάμεσα στην πρίζα και την συσκευή μας (πχ. ψυγείο ή υπολογιστή) και διατηρεί την τάση στα 230V. Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης, κόβει τελείως την τροφοδοσία και δεν επιτρέπει τις διακυμάνσεις να επηρεάσουν την συσκευή μας.
 • Ο επιτηρητής τάσης είναι μια συσκευή σε μέγεθος ασφάλειας που εγκαθίσταται στον πίνακα και “επιτηρεί” την τιμή της τάσης. Σε περίπτωση διακύμανσης πάνω και κάτω από ένα όριο (ιδανικά+- 8% από το 230V), κόβει την τροφοδοσία ρεύματος σε όλη την εγκατάσταση για να προστατέψει συσκευές. Δεν προστατεύει από κεραυνούς. Δεν μπορεί να προστατεύσει από “κρουστικές υπερτάσεις” που προκαλούν οι κεραυνοί για αυτό χρειάζεται το παρακάτω:
 • To αντι-κεραυνικό (ΔΕΝ είναι αλεξικέραυνο) είναι αντίστοιχα ένα ηλεκτρικό εξάρτημα σαν πολλές ασφάλειες που τοποθετείται στον πίνακα και μας προστατευτεί από απότομες, μεγάλης έντασης (κρουστικές υπερτάσεις) τάσεις που μπορεί να προκληθούν από κεραυνούς.

Προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία του τελευταίου είναι η ύπαρξη γείωσης στην εγκατάσταση. Με απλά και λίγα λόγια, η γείωση είναι η διαφυγή του περίσσιου ρεύματος στην γη. Είναι υποχρεωτική σε όλες τις εγκαταστάσεις. 

Προσοχή, όλα τα παραπάνω δεν έχουν καμία σχέση με το ρελέ διαρροής ή αντι-ηλεκτροπληξιακό ρελέ που είναι υποχρεωτικό σε κάθε πίνακα και σχετίζεται με την προστασία από ηλεκτροπληξία.

Τι επιτηρητή τάσης να επιλέξω και τι κόστος έχει?

προστασία από υπέρταση σε πίνακα
προστασία από υπέρταση σε πίνακα

Ο επιτηρητής τάσης είναι συνεπώς ένα ηλεκτρικό εξάρτημα που τοποθετείται στον πίνακα σαν τις ασφάλειες. Μετά τον γενικό διακόπτη και ασφάλεια του πίνακα και πριν από τις ασφάλειες,  το ρεύμα περνάει από τον επιτηρητή πριν φτάσει να τροφοδοτήσει την ηλεκτρολογική μας εγκατάσταση. Ο επιτηρητής  ελέγχει συνεχώς την τιμή της τάσης.

Με η χωρίς ρύθμιση απόκλισης 

Σε κάποιους επιτηρητές μπορούμε να ρυθμίσουμε την απόκλιση της διακύμανσης. Πχ: 10% από το φυσιολογικό που είναι 230V πάνω ή κάτω. Και ο λόγος είναι ότι μπορεί σε κάποιες περιοχές να έχουμε συχνές μικρές διακυμάνσεις και να ανοίγει και κλείνει το ρεύμα συχνά. Οπότε ρυθμίζουμε τον επιτηρητή ώστε να μην είναι τόσο ευαίσθητο σε μικρές διακυμάνσεις.

Με η χωρίς ρύθμιση χρόνου

Σε κάποιους επιτηρητές μπορούμε να επιλέξουμε και τον χρόνο αντίδρασης. Επειδή οι διακυμάνσεις μπορούν να είναι επαναλαμβανόμενες μέσα σε δευτερόλεπτα, για να μην έχουμε φαινόμενα “άναψε”,”σβήσε”, άναψε”, κλπ, επιλέγουμε να κρατήσει ο επιτηρητής την τάση σβηστή για 15 δευτερόλεπτα συνεχόμενα. (ή μισό λεπτό)

Μονοφασικός ή Τριφασικός

Υπάρχουν μονοφασικοί επιτηρητές (φάση + ουδέτερος) και τριφασικοί με έλεγχο (3-φάσεων ή 3-φάσεων + ουδέτερο).

Επιπρόσθετα απαραίτητα υλικά

Μια ασφάλεια 2Α, ένας μεταγωγικός διακόπτης και ένα ρελέ φορτίου ή ισχύος, ένα χρονικό delay on (αν δεν έχει ρύθμιση χρόνου ο επιτηρητής τάσης)

Κόστος υλικών για επιτήρηση τάσης σε μια μέση οικιακή εγκατάσταση

Το κόστος των υλικών για μονοφασική εγκατάσταση ανέρχεται στα 200 ευρώ.

Το κόστος των υλικών για μια τριφασική εγκατάσταση όπου θα ελέγχονται ταυτόχρονα οι 3 φάσεις ανέρχεται στα 250 ευρώ.

Το κόστος των υλικών για μια τριφασική εγκατάσταση όπου θα ελέγχονται μεμονωμένα οι φάσεις ανέρχεται στα 550 ευρώ.

Τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν αντι-κεραυνικό το οποίο πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε πόσα επίπεδα ή τετραγωνικά είναι το σπίτι για την σωστή επιλογή αντι-κεραυνικού συστήματος.

Οι τιμές αυτές είναι έτσι όπως διαμορφώνονται κατά μέσο όρο από την αγορά τον Οκτώβρη του 2021.

Κόστος εργασίας εγκατάστασης

Το κόστος εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με το πόσο χώρο έχει ο πίνακας και τι αναδιάταξη μπορεί να χρειάζεται για την εγκατάσταση του επιτηρητή και των εξαρτημάτων.

Συνοψίζοντας, τα 2 πιο απαραίτητα στοιχεία σε έναν πίνακα σε ότι αφορά τις διακυμάνσεις της τάσης είναι ο επιτηρητής τάσης και το αντι-κεραυνικό. Απαραίτητο για το δεύτερο είναι η ύπαρξη γείωσης στην εγκατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πληρώσετε και τα δύο, μπορείτε να τα εγκαταστήσετε σε μεταγενέστερο χρόνο. Προτεραιότητα κατά 70% έχει ο επιτηρητής τάσης. (Το 70% προκύπτει από πιθανότητες. Περισσότερες πιθανότητες έχουν να συμβούν διακυμάνσεις τάσεις από ότι κεραυνός, εκτός αν βρίσκεστε σε περιοχή υψηλού κινδύνου κεραυνών.)

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την συνδεσμολογία

Έντυπο της ΔΕΗ για την προστασία από υπερτάσεις

Ζητήστε προσφορά η πληροφορίες για επιτηρητή τάσης

Γιάννης Δενδρινός, ηλεκτροτεχνίτης, τεχνικός αυτοματισμών

Λευκών Ορέων 19 – Χαλάνδρι

Τ. 6939832608

e-mail: [email protected]


Συμπληρώστε την φόρμα για να επικοινωνήσω μαζί σας


  Διαβάστε τι είπαν πελάτες μου:

  Φίλιππος, Οικία στην Κερατέα

  Βρήκα τον Κ. Δενδρινό από το διαδίκτυο και του ζήτησα να αναλάβει την εγκατάσταση ενός συστήματος επιτήρησης τάσης και προστασίας από κεραυνούς στο σπίτι μας στην Κερατέα. Η περιοχή φημίζεται για τις συχνές πτώσεις τάσης και κάθε βδομάδα, καιγόταν τουλάχιστον μία συσκευή. Μετά την εγκατάσταση των συστημάτων, δεν είχαμε ξανά πρόβλημα. Από την αρχή, ο Κ. Δενδρινός μας πρότεινε αναλυτικά λύσεις και τιμές. Είναι επεξηγηματικός, ευγενικός, συνεπής και άριστος τεχνικός.

  Χατζηαντωνίου Παύλος, Οικία στην Αγία Παρασκευή

  “Ο Κ. Δενδρινός με καθοδήγησε για όλα τα θέματα που αφορούν την εγκατάσταση του ηλεκτρικού φορτιστή. Από τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει γραφειοκρατικά εως και το τι υλικά θα χρειαστούν. Συγκεντρώνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και με απάλλαξε από πολύ χάσιμο χρόνου. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα”

  Γιώργος, Οικία στην Πετρούπολη

  Ζητήσαμε από τον Κ. Δενδρινό να αναλάβει την ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του γραφείου μας. Συνεπής εξαρχής και αναλυτικός στις προτάσεις τους. Μέχρι το πέρας του έργου, ήταν κοντά μας σε όλες τις απαιτήσεις. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα. Εκτός από καλό τεχνικός, είναι πάνω από όλα ανθρώπινος και κατανοεί τις απαιτήσεις του πελάτη.  Δείτε περισσότερα άρθρα:

  Πως να υπολογίστε το κόστος μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

  Κρυφός φωτισμός led

  https://ilektrologo.gr/2019/01/14/%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%85/

  Μονοφασικός πίνακας και κοστολόγιο

  Πίνακας περιεχομένων