Πόσο είναι το κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου?

κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Το κόστος της εγκατάστασης καθορίζεται από τον τύπο του φορτιστή, τα υλικά, την εργασία και την έκδοση άδειας προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Παρακάτω αναλύονται όλα διεξοδικά, ακόμα και ποιες είναι οι απαραίτητες διαδικασίες.

Ποιο είναι το κόστος των υλικών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για έναν φορητό ηλεκτρικό φορτιστή?

κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Το κόστος των υλικών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ενός ηλεκτρικού φορτιστή κυμαίνεται από 200 εως 800 ευρώ ανάλογα με το τι φορτιστής θα εγκατασταθεί, πόση απόσταση θα έχει ο πίνακας από τον φορτιστή και τα παρελκόμενα. Βρείτε αναλυτικά κόστοι ανάλογα με την κάθε περίπτωση στο άρθρο πόσο κοστίζει η εγκατάσταση φορτιστή αυτοκινήτου

Ποιο είναι το κόστος των εργασιών της εγκατάστασης για έναν φορητό ηλεκτρικό φορτιστή?

κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Το κόστος της εργασίας για μια εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος κυμαίνεται από 200 εως 800 ευρώ ανάλογα με παράγοντες όπως τον τύπο φορτιστή, την απόσταση από τον πίνακα στον φορτιστή, τον διαχειριστή φορτίου, αν είναι πολυκατοικία ή μονοκατοικία. Σε κάθε περίπτωση αναλυτικά κόστοι ανά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο πόσο κοστίζει η εγκατάσταση φορτιστή αυτοκινήτου.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης άδειας για την εγκατάσταση ενός φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος?

κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ και του ΕΛΟΤ 60364 και HD 384, απαιτείται έκδοση ΥΔΕ (Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη) για την εγκατάσταση μόνιμου φορτιστή ή στην περίπτωση τροποποίησης της εγκατάστασης για φορητό φορτιστή. Απαιτείται επιπρόσθετα κατάθεση φακέλου αδειοδότησης του σημείου επαναφόρτισης σε περίπτωση μόνιμου φορτιστή. Η διενέργεια καταγραφής, ελέγχου και εκπόνησης σχεδιαγραμμάτων κατά ΕΛΟΤ 60364 και HD 384 και όλων των νόμιμων απαιτούμενων διαδικασιών κυμαίνεται από 200 εως 400 ευρώ +ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Και πάλι δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένη τιμή γιατί κάθε εγκατάσταση μπορεί να έχει ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα αν είναι πολυκατοικία ή μονοκατοικία, αν είναι μονοφασική ή τριφασική παροχή, χρόνος κατασκευής, κλπ

Ποια είναι η διαδικασία για την εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού φορτιστή?

κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Τα παρακάτω αφορούν εγκατάσταση οικιακού ηλεκτρικού φορτιστή μέχρι 22kW

Περίπτωση πολυκατοικίας
1. Οφείλουμε να ενημερώσουμε γραπτώς τον διαχειριστή για την πρόθεση μας να εγκαταστήσουμε φορτιστή στην θέση παρκινγκ. Η κοινοποίηση πρέπει να είναι γραπτώς και να διατηρηθεί σε αρχείο το έγγραφο της ενημέρωσης. Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει την πολυκατοικία σε συνέλευση. Και στην περίπτωση που δεν εκφέρει ένσταση άλλος ιδιοκτήτης, εγγράφως και με τεχνική τεκμηρίωση από μηχανικό, τότε μετά από 30 μέρες, δικαιούστε να προβείτε σε εγκατάσταση ηλεκτρικού φορτιστή.

2. Ο πίνακας τροφοδοσίας του φορτιστή πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ανάλογα με τον τύπο του φορτιστή, τον τύπο της παροχής και πρέπει να τροφοδοτείται μόνο από τον πίνακα του σπιτιού ή από νέο μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ. Στην δεύτερη περίπτωση, μπορείτε να κάνετε αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ να αποκτήσετε μετρητή ειδικά για ηλεκτρικό φορτιστή.

3. Να εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από ηλεκτρολόγο μηχανικό προς τον ΔΕΔΔΗΕ

Περίπτωση μονοκατοικίας
1. Ο πίνακας τροφοδοσίας του φορτιστή πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ανάλογα με τον τύπο του φορτιστή, τον τύπο της παροχής και μπορεί να τροφοδοτείται μετά τον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ και τον κεντρικό πίνακα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εγκατασταθεί πίνακας πριν από τον υπάρχον πίνακα εντός του σπιτιού και να γίνει τροποποίηση της ΥΔΕ. (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη)

3. Να εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από ηλεκτρολόγο μηχανικό προς τον ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ)

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ΔΕΔΔΗΕ ζητάει στην αίτηση τις προδιαγραφές του ηλεκτρικού φορτιστή και τα στοιχεία του φορτιστή που θα εγκατασταθεί. Στην πρώτη περίπτωση (πολυκατοικίας), μπορεί να ζητηθεί και η ενημέρωση προς την διαχείριση.

Τι επιπρόσθετα μπορεί να χρειαστούν για τον φορτιστή?

Ερμάριο με κλειδαριά

Στην περίπτωση που ο ηλεκτρικός φορτιστής εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο μη φυλασσόμενο όπως πυλωτή, μπορεί να χρειαστεί να εγκιβωτιστεί σε ένα μεταλλικό ερμάριο που να κλειδώνει. Το μεταλλικό ερμάριο μπορεί να είναι τέτοιο που να χωράει τον φορτιστή και τον πίνακα με τα απαιτούμενα παρελκόμενα. Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται μια τέτοια περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης έχει την δυνατότητα να περάσει το καλώδιο φόρτισης από την κάτω πλευρά του ερμαρίου ώστε να βάλει το όχημα για φόρτιση και να κλειδώσει παράλληλα το ερμάριο.

Εγκατάσταση αντι-κεραυνικής προστασίας Type 1 ή 2

Με απλά λόγια, αυτό είναι προστασία από κεραυνούς που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του φορτιστή και να χάσετε την εγγύηση. Εδώ να σημειώσω ότι μπορεί να συνδυαστεί με επιτηρητή τάσης ο οποίος ανιχνεύει τις πτώσεις τάσεις και υπερτάσεις του δικτύου. Μπορεί να συνδυαστεί με την προστασία όλης της οικείας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το παρακάτω άρθρο όπου αναλύονται τα μέτρα προστασίας από κεραυνούς και υπερτάσεις.


Πακέτα Εγκατάστασης & Φορτιστή

Wallbox Kit Pulsar Max PLP2 7.4Kw Μονοφασικός

5 μέτρα καλώδιο Type 2

Περιλαμβάνει:

Διαχειριστή φορτίου

Yλικά εγκατάστασης (όπως περιγράφονται παραπάνω)

Eργασία & Set-up + Εκμάθηση χρήσης

 • εως 3μ καλωδίου μετρητή – πίνακα
 • 2 χρόνια εγγύηση για τον φορτιστή
 • 2-3 μέρες εργασίας
 • Αφορά εγκατάσταση εντός Αττικής
 • Δεν περιλαμβάνει ΥΔΕ (εξαρτάται από τo μέγεθος της υπάρχουσας εγκατάστασης)

Τιμή Πακέτου: 1632 ευρώ (περ. ΦΠΑ)

Wallbox Kit Pulsar Max PLP2 22Kw Τριφασικός

5 μέτρα καλώδιο Type 2

Περιλαμβάνει:

Διαχειριστή φορτίου

Yλικά εγκατάστασης (όπως περιγράφονται παραπάνω)

Eργασία & Set-up + Εκμάθηση χρήσης

 • εως 10μ καλωδίου μετρητή – πίνακα
 • 2 χρόνια εγγύηση για τον φορτιστή
 • 2-3 μέρες εργασίας
 • Αφορά εγκατάσταση εντός Αττικής
 • Δεν περιλαμβάνει ΥΔΕ (εξαρτάται από τo μέγεθος της υπάρχουσας εγκατάστασης)

Τιμή Πακέτου: 2516 ευρώ (περ. ΦΠΑ)

Τι είπαν οι πελάτες μου

Stefanos PolitisStefanos Politis
07:59 16 Feb 24
Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από την εγκατάσταση έξυπνων θερμοστατών. Όπως αποδεικνύεται και από την αρθρογραφία του, ο κύριος Δενδρινός είναι βαθύς γνώστης των σύγχρονων έξυπνων συστημάτων ενώ κατά την τοποθέτηση επέδειξε επιμέλεια και σχολαστικότητα που δεν βρίσκεις εύκολα στον μέσο ηλεκτρολόγο. Συστήνεται ανεπιφύλακτα για κάθε είδους ηλεκτρολογική εργασία καθώς μπορεί να ανταπεξέλθει και να βρει λύσεις σε όποια τεχνική δυσκολία ή άλλη ανάγκη παρουσιαστεί τηρώντας τις σχετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας.
Ioanna MarinouIoanna Marinou
19:10 05 Feb 24
Εξαιρετική δουλειά και άμεση εξυπηρέτηση. Αυτοματοποιησαμε τη λειτουργία του θερμοσίφωνα και συμμαζέψαμε και όλες τις κακοτεχνίες του ηλεκτρικού πίνακα.
Sofia KamaritiSofia Kamariti
15:29 16 Jan 24
Ο κύριος Δενδρινος είναι άψογος επαγγελματίας και ταυτόχρονα συνεπής,ευγενικός και προσιτός άνθρωπος.Νικος Νέα Ερυθραία.
Dimitris EftychiakosDimitris Eftychiakos
13:55 10 Jan 24
Ο κος ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ αποτελεί μια θετική ΕΚΠΛΗΞΗ στον χώρο των τεχνικών ΓΙΑΤΙ είναι ευγενής, συνεπής, γνωστής του αντικειμένου του, με μέθοδο &στοχευμένος στην επίτευξη του αποτελέσματος και σωστός στην οικονομική συναλλαγη μας.
Sotiris LeventisSotiris Leventis
14:13 08 Jan 24
Πολύ αξιόπιστος επαγγελματίας, μεπροσοχή στη λεπτομέρεια.
Anneta PapathanassiouAnneta Papathanassiou
18:20 31 Oct 23
Πολύ καλός ο Γιάννης Δενδρινός εξαιρετική δουλειά στη τοποθέτηση του απορροφητήρα. Σε ντουλάπι και με αρκετή δυσκολία. Βρήκε λύση και η δουλειά έγινε επαγγελματικά και γρήγορα.
Lambros ProtopapasLambros Protopapas
09:02 03 Jun 23
Έφερε άψογα εις πέρας μια τριφασική εγκατάσταση οικιακού σταθμού φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου Tesla (Tesla wall connector) στα 11kw τριφασικό. Ήταν η πρώτη του εγκατάσταση Tesla σε σπίτι με πολύπλοκη ηλεκτρολογική εγκατάσταση λόγω ύπαρξης θερμοσυσωρευτων. Ήταν μια αρκετά δύσκολη εγκατάσταση την οποία εκτέλεσε με πολύ ευσυνειδησία.Γενικα, παρά πολύ ευσυνείδητος, καλες/λογικές τιμές και παρά πολύ συννενοήσιμος. Έχει καλή εμπειρία και ο στόχος του είναι η σωστή λύση. Επίσης, έχει ένα βοηθό, ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι ένα παρά πολύ καλό παιδί, της ίδιας νοοτροπίας.Το μόνο που θα ζητούσα, είναι λίγο καλύτερη οργάνωση, και να αγχώνεται λιγότερο.Σε λίγες μερες θα ανεβάσω και φωτογραφίες.Γιάννη σε ευχαριστώ πολύ!
js_loader

Φόρμα Επικοινωνίας


  Λογαριασμοί Κατάθεσης:

  ALPHA BANK
  GR45 0140 3600 3600 0200 2011 215 – ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  GR42 0171 6090 0066 0913 6656 011 – ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  GR76 0110 1780 0000 1780 0966 958 – ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ

  Με την κατάθεση, θα λάβετε το νόμιμο παραστατικό. (Τιμολόγιο ή Απόδειξη)

  Παρακαλώ να αναφέρετε στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας.

  Δενδρινός Ιωάννης | ΑΦΜ: 047680723 | ΔΟΥ Χολαργού | Λευκών Ορέων 19 Χαλάνδρι

  Ο Γιάννης Δενδρινός είναι τεχνικός αυτοματισμών και ηλεκτροτεχνίτης. Πιστοποιημένος εγκαταστάτης οικιακών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Έχει εκπονήσει πολλαπλές εγκαταστάσεις σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αυτοματισμών για έλεγχο μέσω Wifi και ηλεκτρολογικά έργα τα τελευταία 20 χρόνια.

  Χρήσιμες πληροφορίες και άρθρα

  Διαβάστε το άρθρο και μάθετε περισσότερα για την προστασία από υπερτάσεις της οικιακής εγκατάστασης ή του φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

  Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ για Εγκατάσταση Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

  Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος

  Πως να επιλέξω φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου?

  Leave a comment