Πόσο είναι το κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου?

κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Το κόστος της εγκατάστασης καθορίζεται από τον τύπο του φορτιστή, τα υλικά, την εργασία και την έκδοση άδειας προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Παρακάτω αναλύονται όλα διεξοδικά, ακόμα και ποιες είναι οι απαραίτητες διαδικασίες.

Ποιο είναι το κόστος των υλικών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για έναν φορητό ηλεκτρικό φορτιστή?

κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Το κόστος των υλικών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ενός ηλεκτρικού φορτιστή κυμαίνεται από 200 εως 800 ευρώ ανάλογα με το τι φορτιστής θα εγκατασταθεί, πόση απόσταση θα έχει ο πίνακας από τον φορτιστή και τα παρελκόμενα. Βρείτε αναλυτικά κόστοι ανάλογα με την κάθε περίπτωση στο άρθρο πόσο κοστίζει η εγκατάσταση φορτιστή αυτοκινήτου

Ποιο είναι το κόστος των εργασιών της εγκατάστασης για έναν φορητό ηλεκτρικό φορτιστή?

κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Το κόστος της εργασίας για μια εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος κυμαίνεται από 200 εως 800 ευρώ ανάλογα με παράγοντες όπως τον τύπο φορτιστή, την απόσταση από τον πίνακα στον φορτιστή, τον διαχειριστή φορτίου, αν είναι πολυκατοικία ή μονοκατοικία. Σε κάθε περίπτωση αναλυτικά κόστοι ανά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο πόσο κοστίζει η εγκατάσταση φορτιστή αυτοκινήτου.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης άδειας για την εγκατάσταση ενός φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος?

κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ και του ΕΛΟΤ 60364 και HD 384, απαιτείται έκδοση ΥΔΕ (Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη) για την εγκατάσταση μόνιμου φορτιστή ή στην περίπτωση τροποποίησης της εγκατάστασης για φορητό φορτιστή. Απαιτείται επιπρόσθετα κατάθεση φακέλου αδειοδότησης του σημείου επαναφόρτισης σε περίπτωση μόνιμου φορτιστή. Η διενέργεια καταγραφής, ελέγχου και εκπόνησης σχεδιαγραμμάτων κατά ΕΛΟΤ 60364 και HD 384 και όλων των νόμιμων απαιτούμενων διαδικασιών κυμαίνεται από 200 εως 400 ευρώ +ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Και πάλι δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένη τιμή γιατί κάθε εγκατάσταση μπορεί να έχει ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα αν είναι πολυκατοικία ή μονοκατοικία, αν είναι μονοφασική ή τριφασική παροχή, χρόνος κατασκευής, κλπ

Ποια είναι η διαδικασία για την εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού φορτιστή?

κόστος εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Τα παρακάτω αφορούν εγκατάσταση οικιακού ηλεκτρικού φορτιστή μέχρι 22kW

Περίπτωση πολυκατοικίας
1. Οφείλουμε να ενημερώσουμε γραπτώς τον διαχειριστή για την πρόθεση μας να εγκαταστήσουμε φορτιστή στην θέση παρκινγκ. Η κοινοποίηση πρέπει να είναι γραπτώς και να διατηρηθεί σε αρχείο το έγγραφο της ενημέρωσης. Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει την πολυκατοικία σε συνέλευση. Και στην περίπτωση που δεν εκφέρει ένσταση άλλος ιδιοκτήτης, εγγράφως και με τεχνική τεκμηρίωση από μηχανικό, τότε μετά από 30 μέρες, δικαιούστε να προβείτε σε εγκατάσταση ηλεκτρικού φορτιστή.

2. Ο πίνακας τροφοδοσίας του φορτιστή πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ανάλογα με τον τύπο του φορτιστή, τον τύπο της παροχής και πρέπει να τροφοδοτείται μόνο από τον πίνακα του σπιτιού ή από νέο μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ. Στην δεύτερη περίπτωση, μπορείτε να κάνετε αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ να αποκτήσετε μετρητή ειδικά για ηλεκτρικό φορτιστή.

3. Να εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από ηλεκτρολόγο μηχανικό προς τον ΔΕΔΔΗΕ

Περίπτωση μονοκατοικίας
1. Ο πίνακας τροφοδοσίας του φορτιστή πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ανάλογα με τον τύπο του φορτιστή, τον τύπο της παροχής και μπορεί να τροφοδοτείται μετά τον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ και τον κεντρικό πίνακα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εγκατασταθεί πίνακας πριν από τον υπάρχον πίνακα εντός του σπιτιού και να γίνει τροποποίηση της ΥΔΕ. (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη)

3. Να εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από ηλεκτρολόγο μηχανικό προς τον ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ)

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ΔΕΔΔΗΕ ζητάει στην αίτηση τις προδιαγραφές του ηλεκτρικού φορτιστή και τα στοιχεία του φορτιστή που θα εγκατασταθεί. Στην πρώτη περίπτωση (πολυκατοικίας), μπορεί να ζητηθεί και η ενημέρωση προς την διαχείριση.

Τι επιπρόσθετα μπορεί να χρειαστούν για τον φορτιστή?

Ερμάριο με κλειδαριά

Στην περίπτωση που ο ηλεκτρικός φορτιστής εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο μη φυλασσόμενο όπως πυλωτή, μπορεί να χρειαστεί να εγκιβωτιστεί σε ένα μεταλλικό ερμάριο που να κλειδώνει. Το μεταλλικό ερμάριο μπορεί να είναι τέτοιο που να χωράει τον φορτιστή και τον πίνακα με τα απαιτούμενα παρελκόμενα. Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται μια τέτοια περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης έχει την δυνατότητα να περάσει το καλώδιο φόρτισης από την κάτω πλευρά του ερμαρίου ώστε να βάλει το όχημα για φόρτιση και να κλειδώσει παράλληλα το ερμάριο.

Εγκατάσταση αντι-κεραυνικής προστασίας Type 1 ή 2

Με απλά λόγια, αυτό είναι προστασία από κεραυνούς που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του φορτιστή και να χάσετε την εγγύηση. Εδώ να σημειώσω ότι μπορεί να συνδυαστεί με επιτηρητή τάσης ο οποίος ανιχνεύει τις πτώσεις τάσεις και υπερτάσεις του δικτύου. Μπορεί να συνδυαστεί με την προστασία όλης της οικείας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το παρακάτω άρθρο όπου αναλύονται τα μέτρα προστασίας από κεραυνούς και υπερτάσεις.


Αίτηση αυτοψίας για την εγκατάσταση ηλεκτρικού φορτιστή

Η προσφορά για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτρικής φόρτισης εξαρτάται από παράγοντες όπως το μήκος καλωδιώσεων, η θέση στάθμευσης σε σχέση με τον κεντρικό πίνακα και άλλες παραμέτρους που απαιτούν αυτοψία στον χώρο.

Το κόστος για αυτοψία και ενημέρωση στον χώρο σας ανέρχεται στα 50 ευρώ με ΦΠΑ (εντός Αττικής)


Τι είπαν οι πελάτες

Φόρμα επικοινωνίας

  Επικοινωνία

  Γιάννης Δενδρινός | Ηλεκτρολόγος | Τεχνικός αυτοματισμών

  Λευκών Ορέων 19 – Χαλάνδρι

  Βρείτε με στο Google my business

  Find me on Facebook  Χρήσιμες πληροφορίες και άρθρα

  Διαβάστε το άρθρο και μάθετε περισσότερα για την προστασία από υπερτάσεις της οικιακής εγκατάστασης ή του φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

  Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ για Εγκατάσταση Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

  Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος

  Πως να επιλέξω φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου?

  Πίνακας περιεχομένων

  Leave a comment