Συντήρηση ασανσέρ

Συντήρηση ασανσέρ και τι περιλαμβάνει

Συντήρηση ασανσέρ – τι χρειάζεται να γνωρίζετε

Η συντήρηση του ανελκυστήρα αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εργασίες για την ασφάλεια των χρηστών. Επιπρόσθετα, οι εργασίες τακτικής συντήρησης του ανελκυστήρα  διασφαλίζουν την έγκαιρη διάγνωση τυχόν τεχνικών προβλημάτων και αυξάνουν τον χρόνο ζωής του ανελκυστήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε παρακάτω.

Συντήρηση Ασανσέρ
Συντήρηση Ασανσέρ

 


Τι πρέπει να περιλαμβάνει η συντήρηση του ανελκυστήρα?

Ρύθμιση των αυτόματων πορτών και την ταχύτητα κλεισίματος- ανοίγματος.

Ρύθμιση του συρματόσχοινου του περιοριστή ταχύτητας

Έλεγχος και ρύθμιση της έντασης των συρματόσχοινων

Αντικατάσταση και έλεγχο φωτισμού της καμπίνας (θαλάμου)

Έλεγχος των μπουτόν κλήσης και των ενδεικτικών λυχνίων

Έλεγχος και ρύθμιση του επιπέδου του θαλάμου σε κάθε όροφο

Έλεγχος του ιστορικού βλαβών ώστε να παρατηρήσει τυχόν περαιτέρω ελέγχους σε προηγούμενες επισκευές

Έλεγχος επαφών στα ρελέ ισχύος και τις βοηθητικές επαφές

Έλεγχος και μέτρηση αντίστασης μόνωσης των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου

Έλεγχος θερμικού προστασίας

Έλεγχος ασφαλειών στον πίνακα χειρισμού και πίνακες κίνησης

Έλεγχος του μηχανοστασίου

Έλεγχος οδηγών

Γενικά οπτικό και ακουστικό έλεγχο της λειτουργείας του ανελκυστήρα από τον θάλαμο εως και το μηχανοστάσιο

 


Ποιος αναλαμβάνει την συντήρηση ασανσέρ και γενικά εργασίες σε ανελκυστήρα?

Για την συντήρηση ασανσέρ και σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, μόνο πιστοποιημένος τεχνικός ανελκυστήρων έχει την εξουσιοδότηση και την συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση ενός ασανσέρ.  Αν ψάχνετε εταιρεία συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την συντήρηση ασανσέρ και εγκατάσταση ανελκυστήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στα εξής στοιχεία:

Λαμπρινός Γιάννης

Lambrinos Elevators

www.lambrinos-elevators.gr

Τ. 6945 586 259

 


Πόσο κοστίζει η συντήρηση ασανσέρ;

Το κόστος συντήρησης ανελκυστήρων εξαρτάται από κάθε περίπτωση. Τα πακέτα συντήρησης εξαρτώνται από το μοντέλο του ανελκυστήρα και διάφορες άλλα τεχνικές προδιαγραφές όπως το μέγεθος του ασανσέρ, σε τι χώρο βρίσκεται, το έτος κατασκευής, το μοντέλο, κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6945 586 259. www.lambrinos-elevators.gr

Συντήρηση Ασανσέρ
Συντήρηση Ασανσέρ

Ποιες είναι οι συνήθεις  βλάβες που προκύπτουν;

Ο ανελκυστήρας υπόκειται σε συνεχή φθορά λόγω καθημερινής χρήσης. Όλα τα εξαρτήματα έχουν έναν χρόνο ζωής από τον κατασκευαστή. Συνεπώς η συντήρηση υπολογίζεται με βάση αυτά τα δεδομένα. Την χρήση και τον χρόνο ζωής των εξαρτημάτων. Οι πιο συνηθισμένες βλάβες είναι η φθορά διαφόρων εξαρτημάτων όπως της γραμμής κύλισης, ηλεκτρικές βλάβες όπως ρελέ ισχύος και ενίοτε προβλήματα υπερκατανάλωσης ρεύματος .

Τι είναι ο περιοδικός έλεγχος του ανελκυστήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Eurocert

Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την υπ’αρ. 95/16/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την υπ’αρ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς επίσης και τα ΦΕΚ 98Α του 2005 και ΦΕΚ 2604 του 2008 Ο σκοπός του περιοδικού ελέγχου είναι η εξασφάλιση και τήρηση ενός ενιαίου επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Το δικαίωμα διενέργειας του περιοδικού ελέγχου και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλόλητας έχουν μόνον διαπιστευμένοι φορείς από αρμόδιο κρατικό όργανο (ΕΣΥΔ) και αναγνωρισμένοι από το κράτος που δραστηριοποιούνται.

Οι διαπιστευμένοι φορείς πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένους επιθεωρητές μηχανικούς οι οποίοι αξιολογούν τα επίπεδα ασφαλείας των ανελκυστήρων με την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων/δοκιμών. Οι επιθεωρητές συντάσσουν ειδικές εκθέσεις όπου εμφαίνονται τα ευρήματα των επιθεωρήσεων και προχωρούν στην έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλόλητας στην περίπτωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης, επισκευής ή προσθήκης νέου εξοπλισμού ή στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας οι επιθεωρητές ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους..

Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται με την παρουσία του συντηρητή του ανελκυστήρα, ο οποίος συνδράμει τεχνικά (τεχνογνωσία και τεχνικά μέσα) τόσο για την πληρέστερη διενέργεια των ελέγχων/δοκιμών όσο και για την αποκατάσταση ενδεχόμενων αποκλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε στον εξής σύνδεσμο:

https://www.eurocert.gr/content/Periodikos_Elegchos_Anelkustiron2/

 


Πότε κατασκευάστηκε ο πρώτος ανελκυστήρας;

Η χρήση ανελκυστήρα ήταν κάποτε μια επικίνδυνη δραστηριότητα έως ότου η Elisha Otis, της περίφημης  Otis Elevator Company, ανακάλυψε μια συσκευή που θα μπορούσε να αποτρέψει την πτώση ενός ανελκυστήρα επιβατών εάν το σχοινί του έσπαγε. Ξεκίνησε πριν από 160 χρόνια στο E.V. Κατάστημα Haughwout and Company στο Μανχάταν στις 23 Μαρτίου 1857.

 


 

Διαβάστε περισσότερα τεχνικά άρθρα

Leave a comment