Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Η ερώτηση είναι πλέον επίκαιρη καθώς η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτατα. Σε αυτό το άρθρο αναλύουμε το κόστος μιας εγκατάστασης ανά περίπτωση.

Διαβάστε περισσότερα: Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου?

Ανάλυση κόστους της εγκατάστασης του ηλεκτρικού φορτιστή

 1. Κόστος υλικών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου
 2. Κόστος εργασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος
 3. Κόστος παρελκόμενων για τον έλεγχο ή διαχείριση της φόρτισης
 4. Κόστος τροποποίησης ΥΔΕ (Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη)
 5. Κόστος ηλεκτρικού φορτιστή

Πόσο κοστίζουν τα υλικά και η εργασία για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του φορτιστή?

Το κόστος ποικίλλει ανά περίπτωση γιατί εξαρτάται κυρίως από το αν θα εγκατασταθεί απλή πρίζα για φορητό φορτιστή 3,7 kW ή φορτιστής επιτοίχιος 7kW, 11kW

Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση για έναν φορητό φορτιστή 3,7kW ?

Σε αυτήν την περίπτωση, υποθέτουμε ότι θα κάνετε χρήση του φορτιστή που σας παρέχεται με το ηλεκτρικό όχημα όπως φαίνεται παρακάτω:

Αυτός ο φορτιστής που συνήθως παρέχεται με το αυτοκίνητο, συνδέεται από την μία με το αμάξι και από την άλλη σε μια απλή πρίζα σούκο.

Υποθέτουμε ότι στο parking ενός σπιτιού θέλουμε να εγκατασταθεί μια πρίζα με ανεξάρτητη γραμμή από τον πίνακα του σπιτιού με σκοπό την φόρτιση με τον παραπάνω φορτιστή. Η πρίζα βρίσκεται στα 30m από τον κεντρικό πίνακα του σπιτιού. Η πρίζα θα βρίσκεται σε μεταλλικό ερμάριο που κλειδώνει για ασφάλεια από βροχές, υγρασίες, βανδαλισμό, κλπ.

Το κόστος των υλικών σε αυτήν την περίπτωση ανέρχεται στα 240 ευρώ με το ΦΠΑ (με τιμές υλικών όπως διαμορφώνονται τον Απρίλιο 2023)

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Για παράδειγμα, το καλώδιο είναι σε σωλήνα βαρέος τύπου, περιλαμβάνεται ρελέ διαρροής τύπου Α, κλπ

Το κόστος της εργασίας κυμαίνεται από 200 εως 400 ευρώ +ΦΠΑ ανάλογα την περίπτωση.

Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση ενός επιτοίχιου μόνιμου μονοφασικού ηλεκτρικού φορτιστή 7 kW ?

Σε αυτήν την περίπτωση υποθέτουμε ότι αγοράζετε έναν μόνιμο μονοφασικό φορτιστή 7 kW όπως ο παρακάτω:

Υποθέτουμε ότι στο parking ενός σπιτιού θέλουμε να εγκατασταθεί o επιτοίχιος μόνιμος φορτιστής ο οποίος θα εγκατασταθεί μέσα σε μεταλλικό ερμάριο με κλειδί. Βρίσκεται στα 20m από τον κεντρικό πίνακα του σπιτιού. Δίπλα στον φορτιστή θα εγκατασταθεί ηλεκτρικός πίνακας στεγανός που κλειδώνει με όλες τις απαραίτητες διατάξεις όπως ορίζει ο κανονισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Το κόστος των υλικών ανέρχεται στα 675 ευρώ με το ΦΠΑ (με τιμές υλικών όπως διαμορφώνονται τον Απρίλιο 2023)

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά όπως μεταλλικό ερμάριο, ρελέ διαρροής τύπου Α και αντι-κεραυνικό σύστημα αξίας 178 ευρώ (υποχρεωτικά βάση κανονισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) και λοιπά απαραίτητα υλικά. (πχ. καλώδιο μονοφασικής παροχής 3G10 για 32Α)

Το κόστος της εργασίας κυμαίνεται από 700 εως 900 ευρώ +ΦΠΑ ανάλογα την περίπτωση.

Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση ενός επιτοίχιου μόνιμου τριφασικού ηλεκτρικού φορτιστή 11 kW ?

Σε αυτήν την περίπτωση υποθέτουμε ότι αγοράζετε έναν μόνιμο τριφασικό φορτιστή 11kW όπως ο παρακάτω:

Υποθέτουμε ότι στο parking ενός σπιτιού θέλουμε να εγκατασταθεί o επιτοίχιος μόνιμος φορτιστής ο οποίος θα εγκατασταθεί μέσα σε μεταλλικό ερμάριο με κλειδί. Βρίσκεται στα 20m από τον κεντρικό πίνακα του σπιτιού. Δίπλα στον φορτιστή θα εγκατασταθεί ηλεκτρικός πίνακας στεγανός που κλειδώνει με όλες τις απαραίτητες διατάξεις όπως ορίζει ο κανονισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Το κόστος των υλικών ανέρχεται στα 800 ευρώ με το ΦΠΑ (με τιμές υλικών όπως διαμορφώνονται τον Απρίλιο 2023)

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά όπως μεταλλικό ερμάριο, ρελέ διαρροής τύπου Α και αντι-κεραυνικό σύστημα αξίας 178 ευρώ (υποχρεωτικά βάση κανονισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) και λοιπά απαραίτητα υλικά. (πχ. καλώδιο τριφασικής παροχής 5G10 για 32Α/φάση)

Το κόστος της εργασίας κυμαίνεται από 700 εως 900 ευρώ +ΦΠΑ ανάλογα την περίπτωση.

Πόσο κοστίζουν τα υλικά και η εργασία για την διαχείριση φόρτισης?

Το σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής φόρτισης σας χρειάζεται στην περίπτωση που επιθυμείτε ο φορτιστής να μειώνει την ένταση της φόρτισης ώστε να μην υπερφορτωθεί η εγκατάσταση ενώ ανοίγετε άλλα φορτία στο σπίτι. Για παράδειγμα: αν ανοίξετε όλες τις συσκευές όπως φούρνο, κλιματιστικά και θερμοσίφωνα σε μια μονοφασική εγκατάσταση 32Α (8kVA), πιθανών με την μέγιστη ένταση στην χρήση του φορτιστή, να “πέσει” η γενική ασφάλεια.

Για να αποφύγετε αυτήν την συνθήκη, υπάρχουν 2 λύσεις:

Διαχειριστής φορτίου ή Power Boost ή Dynamic Load Management

Συνεπώς για να μην ελέγχετε “πρακτικά” την εγκατάσταση, το σύστημα διαχείρισης φορτίου κάνει αυτόματα την εργασία του να μειώσει την ένταση του φορτιστή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο:

Κάθε φορτιστής υποστηρίζει διαφορετική συσκευή διαχείρισης φορτίου. Για παράδειγμα, ένας φορτιστής της εταιρείας GARO, που λειτουργεί μονοφασικά, υποστηρίζει έναν διαχειριστή φορτίου GNM1D-RS485 που παράγεται από την ίδια εταιρεία. Δείτε πως είναι εγκατεστημένο στον πίνακα όπως φαίνεται σε βίντεο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια συσκευή σαν 3 ασφάλειες που τοποθετείται στον πίνακα και συνδέεται με ειδικό καλώδιο ανεστραμμένου τύπου ή UTP με τον φορτιστή.

Το κόστος αυτής της συσκευής είναι περίπου 90 ευρώ με το ΦΠΑ (για μονοφασική διαχείριση) ανάλογα με την εταιρεία. + το καλώδιο το οποίο έχει περίπου 1 ευρώ/μέτρο

Το κόστος εγκατάστασης κυμαίνεται μεταξύ 50 και 100 ευρώ+ΦΠΑ

Χειροκίνητος έλεγχος μέσω συσκευής ελέγχου κατανάλωσης μέσω εφαρμογής Wifi

Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετείται μια συσκευή ελέγχου και παρακολούθησης της κατανάλωσης (kW/h) της συνολικής εγκατάστασης. Καθώς ανάβετε τα φορτία και τον φορτιστή, παρακολουθείτε μέσω κινητού σε εφαρμογή την κατανάλωση. (ακόμα και τα Volt, Amper, kW). Λειτουργεί σαν ένας κοινός ψηφιακός μετρητής ο οποίος είναι και Wifi. Οπότε θα γνωρίζετε πότε να μειώσετε την ένταση φόρτισης από την εφαρμογή ελέγχου του φορτιστή που έτσι και αλλιώς διαθέτουν.

Επιπρόσθετα, σας δίνει την δυνατότητα καταγραφής της κατανάλωσης σε ιστορικό cloud.

Με αυτήν την συσκευή μπορείτε, από την ίδια εφαρμογή, να εκλέξετε και ένα φορτίο μέσω Wifi. (πχ. φωτισμό, θερμοσίφωνα ή οτιδήποτε άλλο)

Θα πρέπει να υπάρχει Wifi στον χώρο του πίνακα.

H παρακολούθηση της κατανάλωσης όπως φαίνεται στην εφαρμογή στην παρακάτω εικόνα:

Πρόκειται για έναν μετρητή της εταιρείας Shelly

Το κόστος των υλικών του Shelly EM3 για παρακολούθηση τριφασικής εγκατάστασης ανέρχεται στα 145 ευρώ

Το κόστος των υλικών του Shelly EM για παρακολούθηση μονοφασικής εγκατάστασης ανέρχεται στα 65 ευρώ

Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνονται παρελκόμενα για πιθανό έλεγχο συσκευής.

Το κόστος εργασίας για την εγκατάσταση των παραπάνω κυμαίνεται μεταξύ 70 και 100 ευρώ+ΦΠΑ


Αίτηση αυτοψίας για την εγκατάσταση ηλεκτρικού φορτιστή

Η προσφορά για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτρικής φόρτισης εξαρτάται από παράγοντες όπως το μήκος καλωδιώσεων, την απόσταση της θέσης στάθμευσης σε σχέση με τον κεντρικό πίνακα και άλλες παραμέτρους που απαιτούν αυτοψία στον χώρο.

Το κόστος για αυτοψία, ενημέρωση και εκπόνηση προσφοράς στον χώρο σας ανέρχεται στα 50 ευρώ με ΦΠΑ (εντός Αττικής)


Τι είπαν οι πελάτες

Φόρμα επικοινωνίας

  Επικοινωνία

  Γιάννης Δενδρινός | Ηλεκτρολόγος | Τεχνικός αυτοματισμών

  Λευκών Ορέων 19 – Χαλάνδρι

  Βρείτε με στο Google my business

  Find me on Facebook  Χρήσιμες πληροφορίες και άρθρα

  Διαβάστε το άρθρο και μάθετε περισσότερα για την προστασία από υπερτάσεις της οικιακής εγκατάστασης ή του φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

  Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ για Εγκατάσταση Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

  Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος

  Πως να επιλέξω φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου?

  Πίνακας περιεχομένων

  Leave a comment