Μονοφασικός πίνακας και κοστολόγιο

Μονοφασικός πίνακας και τι χρειάζεται να γνωρίζετε.

Μονοφασικός πίνακας:  τι υλικά χρειάζονται και τι χρειάζεται να προσέξετε στην αλλαγή του ηλεκτρικού πίνακα.

Ο Μονοφασικός πίνακας είναι ο ηλεκτρικός πίνακας που τροφοδοτείτε από μια φάση. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το θέμα. Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι ο “εγκέφαλος” μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης και περιέχει κυρίως τις ασφάλειες και άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την ασφάλεια και τον χειρισμό της εγκατάστασης σε ένα σπίτι, ένα κατάστημα ή ένα κτίριο.

1. Τι ηλεκτρικό πίνακα διαθέτει ο χώρος σας?

Για να υπολογίσετε το πόσο κοστίζει η αλλαγή του ηλεκτρικού πίνακα, πρέπει να γνωρίζεται αρχικά αν είναι ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ή ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ .

Ο μονοφασικός πίνακας είναι ένας πίνακας που τροφοδοτείται από μία ΦΑΣΗ, ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗ.

Πόσο κοστίζει η αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα;
Πόσο κοστίζει η αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο τριφασικός πίνακας είναι ένας πίνακας που τροφοδοτείται από τρεις ΦΑΣΕΙΣ, ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗ.

Συνήθως ο ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ πίνακας έχει μια γενική ασφάλεια ενώ ο ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ πίνακας έχει 3 γενικές ασφάλειες. Ο τριφασικός πίνακας είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος και έχει περισσότερες ασφάλειες καθώς όλα τα φορτία μοιράζονται σε περισσότερες ασφάλειες.

Τα παραπάνω αφορούν οικιακές εγκαταστάσεις και μικρούς επαγγελματικούς χώρους. Εννοείται πως ένας χώρος εστίασης ή ένας φούρνος που έχουν περισσότερα μηχανήματα μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερους ηλεκτρικούς πίνακες.

Παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικές φωτογραφίες από έναν μονοφασικό και έναν τριφασικό πίνακα.

2. Υπολογισμός κόστους – μονοφασικός πίνακας 

Ένας μονοφασικός πίνακας πρέπει να διαθέτει τα εξής βάση του ΕΛΟΤ:

Για τον γενικό έλεγχο και προστασία:

Έναν διπολικό γενικό διακόπτη

Μια γενική ασφάλεια

Έναν διακόπτη διαρροής (ή ρελέ διαρροής ή αντι-ηλεκτροπληξιακό ρελέ)

Μια ενδεικτική λυχνία

Πόσο κοστίζει η αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα;
Ασφάλειες για τον γενικό έλεγχο του μονοφασικού πίνακα

Κουζίνα και θερμοσίφωνα

Δυο διπολικούς διακόπτες (έναν για την κουζίνα και έναν για τον θερμοσίφωνα ή ηλιακό)

Δυο ασφάλειες για κουζίνα και θερμοσίφωνα

Δυο λυχνίες για τα παραπάνω

Πόσο κοστίζει η αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα;
Συστοιχία για θερμοσίφωνα ή κουζίνα

Και επιμέρους ασφάλειες στα οποία μοιράζονται τα φορτία.

Για παράδειγμα:

Το διαμέρισμα που κατοικώ έχει 3 ασφάλειες για όλο το σπίτι 100 τμ. Στις παλιές εγκαταστάσεις, όλα τα φορτία (πρίζες και φώτα) μοιραζόντουσαν σε λίγες ασφάλειες. Πλέον,  στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, διαχωρίζονται (η θα έπρεπε) τα φώτα από τις πρίζες. Επιπρόσθετα, για τα “μεγάλα” φορτία όπως πλυντήρια, στεγνωτήρια, κλπ τοποθετούνται αποκλειστικές γραμμές. Η γραμμή είναι τα καλώδια που ταξιδεύουν από τις ασφάλειες προς την κάθε κατανάλωση η φορτίο. Για παράδειγμα, μια ασφάλεια 16Α τροφοδοτεί και προστατεύει ένα καλώδιο διατομής 2,5 καρέ που τροφοδοτεί ένα πλυντήριο. Λέμε ότι έχουμε μια γραμμή αποκλειστικά για το πλυντήριο. (και κατ’επέκταση και μια ασφάλεια ξεχωριστή)

Άρα σχετικά με τις επιμέρους ασφάλειες, πρέπει να μετρήσετε πόσες ασφάλειες έχει ο πίνακας.

Οι τιμές έτσι όπως διαμορφώνονται σήμερα (κατά την σύνταξη του άρθρου 29.12.2019 και ανάλογα με τον προμηθευτή) έχουν ως εξής:

Για τον γενικό έλεγχο και προστασία:

Έναν διπολικό γενικό διακόπτη … 6,5 ευρώ

Μια γενική ασφάλεια 32Α … 3,2 ευρώ

Έναν διακόπτη διαρροής 40Α/30mA … 30 ευρώ

Μια ενδεικτική λυχνία … 3 ευρώ

Για θερμοσίφωνα και κουζίνα

Δυο διπολικούς διακόπτες 40Α … 6,47 ευρώ x 2 = 12,94 ευρώ

Δυο ασφάλειες (25Α και 20Α) για κουζίνα και θερμοσίφωνα … 3,10 x 2 = 6,2 ευρώ

Δυο λυχνίες για τα παραπάνω … 3 ευρώ x 2 = 6 ευρώ

Για τα φορτία

Ασφάλειες 10Α ή 16Α … 3 ευρώ x 3 τεμάχια (για το παράδειγμα μου) = 9 ευρώ

Διάφορα άλλα εξαρτήματα όπως μια γέφυρα, καλώδια για σύνδεση, καλύμματα … 10 ευρώ

Το σύνολο είναι 86,84 ευρώ με το ΦΠΑ χωρίς το κόστος του πίνακα. (πλαστικό η μεταλλικό κουτί εντοιχισμένο ή επίτοιχο στον τοίχο που υποδέχεται τις ασφάλειες). Αυτό το ποσό μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την ποιότητα και την εταιρεία που τα κατασκευάζει.

Η εργασία στοιχίζει από 100 έως 120 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) ανάλογα με τον όγκο της δουλειάς, τον πίνακα, κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται από ηλεκτρολόγο και στην παραπάνω παρουσίαση ΔΕΝ προτείνω σε καμία περίπτωση να κάνετε μόνοι σας τις εργασίες. Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα όπου πρέπει να υπολογιστούν παράμετροι όπως το τι ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τα καλώδια στην εγκατάσταση και τα φορτία.

4. Χρήση ρελέ διαρροής

Η χρήση ρελέ διαρροής ή διακόπτη διαρροής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και είναι το βασικότερο στοιχείο που προστατεύει από ηλεκτροπληξία. Για να λειτουργήσει το ρελέ διαρροής, υπάρχουν προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα να υπάρχει γείωση στο κτίριο και σε όλες τις πρίζες του διαμερίσματος. Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος ελέγχου της εγκατάστασης, του ρελέ διαρροής και της γείωσης είναι να γίνει μέτρηση με εξειδικευμένο όργανο. Αυτόν τον έλεγχο πραγματοποιεί ένας ηλεκτρολόγος πριν εκδώσει έναν πιστοποιητικό. Με λίγα λόγια, αν δεν υπάρχει γείωση στο κτίριο ή σε μια από τις πρίζες, το ρελέ διαρροής δεν θα λειτουργήσει. Ή μπορεί να είναι χαλασμένο το ρελέ διαρροής. Στην ερώτηση ‘πόσο κοστίζει η αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα;’ θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τον έλεγχο της εγκατάστασης και έκδοση πιστοποιητικού.

Επιπρόσθετα υπάρχουν 4 τύποι ρελέ διαρροής σε κάθε εταιρεία που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος των φορτίων που έχει ένα σπίτι ή κατάστημα. Το καθένα προστατεύει σύμφωνα με το τι συσκευές υπάρχουν στο χώρο. Είναι μια εξειδικευμένη επιλογή που θα την κάνει ο ηλεκτρολόγος αφού σας ενημερώσει για το κόστος.

Πατήστε εδώ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την υποχρεωτική χρήση του ρελέ διαρροής στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μου στο 6939.83.26.08

Γιάννης Δενδρινός, ηλεκτρολόγος, τεχνικός αυτοματισμών

Λευκών Ορέων 19 – Χαλάνδρι

Δείτε μας στο χάρτη

Βρείτε μας στο Google my business

Βρείτε με στο Facebook

Διαβάστε τι είπαν πελάτες μου:

“O Γιάννης είναι πολύ εξυπηρετικός και αναλυτικός. Εξηγεί όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και μας αναλύει τι επιλογές έχουμε ανάλογα με το κόστος. Είναι πολύ επιμελής στην δουλειά του και συνεπής στους χρόνους. Νιώθουμε ασφάλεια να συνεργαζόμαστε μαζί του.”

Κώστας και Άννα, Οικία στο Πόρτο Ράφτη

“Αντιμετώπιζα ένα πρόβλημα με το ρελέ διαρροής. Για την ακρίβεια, έπεφτε 3 φορές την ημέρα για διαφορετικό λόγο με αποτέλεσμα να φωνάξουμε τον Γιάννη. Μετά από 3 επισκέψεις, κατάφερε να εντοπίσει μια βλάβη που υπήρχε σε μια σύνδεση στον τοίχο από κακοτεχνία προηγούμενων εργασιών. Με αναλυτικές εξηγήσεις και μεθοδικότητα, κατάφερε να λύσει ένα πρόβλημα διαρροής που υπήρχε.”

Αναστασία, Οικία στην Αγία Παρασκευή

“Είχαμε διάφορες εκκρεμότητες ηλεκτρολογικής φύσεως στο σπίτι μας. Δεν δούλευαν κάποιες ταινίες LED που μας εγκατέστησαν πρόσφατα σε ανακαίνιση. Θέλαμε να αλλάξουμε θερμοστάτη και να αλλάξουμε κάποιες πρίζες. Παρόλο που ήταν μικρές εργασίες, ο Γιάννης, με υπομονή και επιμέλεια έκανε όλες τις απαραίτητες εργασίες και λύσαμε τεχνικά μικρά προβλήματα. Είναι συνεπής και συνεννοήσιμος.”

Γιώργος, Οικία στην Αγία Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα άρθρα:

Πως να βάλω χρονοδιακόπτη στο θερμοσίφωνα;

Μονοφασικός πίνακας και κοστολόγιο