Μετρητής Κατανάλωσης Ρεύματος Wifi
Μετρητής Κατανάλωσης Ρεύματος απλοί & Wifi

Προτεινόμενοι μετρητές κατανάλωσης Μετρητής κιλοβατώρας ψηφιακός kWh μονοφασικός ή τριφασικός ράγας της ABB O μετρητής κατανάλωσης ρεύματος αυτός εγκαθίσταται στον ηλεκτρικό σας πίνακα μετά τον γενικό διακόπτη και “μετράει” ότι ρεύμα διέρχεται και καταναλώνεται. Είναι όσο 1 ή 4 ασφάλειες σε μέγεθος ανάλογα με τον τύπο. Αφορούν οικιακές εγκαταστάσεις από 40Α εως 63Α. Δείτε τους […]

Read more